Kalp Çarpıntısı

Güvenebilmek


Güven, kişilerarası ilişkilerin olmazsa olmazı. Ancak, her zaman olması gerektiği gibi olmuyor ve güvensizlik ilişkilerin bozulmasına ve kişilerin yıpranmasına sebep olabiliyor.

İyi bir iletişim ve kötü deneyimleri genellememe yöntemiyle arttırılabilecek “güven” duygusu hakkında yapılan bir araştırma, ilginç bir tespitte bulundu. Oxford Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği araştırmadan genel olarak duyulan güvenin zeka ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

Bu sonuçlara göre, zeka seviyesi yüksek kişilerin güven duyguları da daha yoğun. Çevreye karşı güvensizlik hissedenlerin çoğunun zeka seviyesi düşük kişiler olduğu da söylenebilir.   Eğitim seviyesi, sosyoekonomik düzey, etnik köken gibi farklı etkenlerin de göz önünde bulundurulduğu araştırmada sonuçlar, kuşak farkı da gözetmiyor. Tüm kontrol grupları ve ek araştırmalar, elde edilen zeka-güven arasındaki bağlantıyı destekliyor.

Bir başka ilginç sonuç, genel olarak “güvenmek” konusunda daha rahat olan kişilerin daha sağlıklı olduğu ve kendilerini mutlu hissettikleri oldu.  Bu sonuçlara özetleyecek olursak zeki insanların, daha kolay güvendiği ve genel olarak daha mutlu ve sağlıklı olduklarını söyleyebiliriz.

 

 

Benzer Yazılar: 

Pozitif Ol, Mutlu Ol.
Reddedilme Korkusu
Mutluluk Ömrü Uzatıyor
Klişelere Değil, Araştırmalara Kulak Verin!

 

 

eÇift – Aşk Burada Başlar.