Aşk Evlilik

Yurt Dışı Evlilik İçin Gerekenler Nelerdir?

Yurt dışında evlenmek istediğinde yapman gereken bazı işlemler ve hazırlaman gereken belgeler bulunuyor. “Yurt dışında evlilik nasıl gerçekleşir?”, “Konsoloslukta evlenmek için gerekli evraklar nelerdir?” ve “Yurt dışında Türk vatandaşı olmayan biri ile evlenmek için hangi belgeler gereklidir?” gibi soruların cevaplarını senin için araştırdık!

Düğün detaylarına fazla girmeden, yurt dışında tüm gözlerden uzak sakin bir nikah yapabileceğin gibi, sevdiklerini bir araya getirip yurt dışında bir düğün de düzenleyebilirsin.

Ayrıca, gittiğin yerde sana yardımcı olacak bir organizasyon firması ile anlaşarak hayalindeki düğünü gerçekleştirebilirsin. Hangi seçeneği tercih edersen et, yurt dışında evlilik işlemlerinde evleneceğin kişinin Türk vatandaşı olup olmadığı büyük bir önem taşır. Şimdi, bu konuya açıklık getirerek başlayalım.

Türk Vatandaşları İçin Yurtdışında Evlilik İşlemleri ve Gereken Belgeler

Yurt dışında evlenmek isteyen Türk vatandaşları, Türk konsolosluklarında nikah kıydırabilecekleri gibi, evlenmek istedikleri ülkenin evlilik koşullarını yerine getirdikleri takdirde o ülkenin resmi makamları önünde de evlenebilirler. Ancak konsoloslukta nikah kıyabilmek için çiftlerin her ikisinin de Türk vatandaşı olması gerekmektedir.

Çifte vatandaşlığı olan veya yabancı ülke vatandaşlığı bulunan biriyle, konsoloslukta evlenmek mümkün değildir. Çünkü konsoloslukların yabancı ülke vatandaşlarını nikah kıyma yetkisi yoktur. Ayrıca, konsolosluk görevlilerinin konsolosluk binası dışında nikah kıyma yetkisi olmadığını da belirtmek gerekir.

Özel bir tören için ilgili ülkenin resmi makamlarına başvurulması gerekmektedir. Bazı ülkelerin yasalarına göre, konsolosluklarda nikah kıyılması mümkün değildir. Türkiye’nin dış temsilciliği olsa bile evlenemeyeceğiniz ülkeler şunlardır: İngiltere, Avusturya, Avustralya, Danimarka, Finlandiya, Arjantin, İrlanda Cumhuriyeti, İsviçre.

Konsoloslukta Evlenmek İçin Gereken Belgeler ve İşlemler

Şimdi, Türk vatandaşlarının yurt dışında evlenmek için hazırlamaları gereken belgeler nelerdir, bir göz atalım. Belgeleri hazırlamadan önce, konsoloslukların gereksinimlerinde küçük farklılıklar olabileceğini belirtmekte fayda var. Bu yüzden, ilgili konsoloslukla iletişime geçip belgeleri doğrulatmanızı öneririz. Gereken belgeler ve detaylar şu şekildedir:

 1. Evlilik Beyannamesi: Evlenme beyannamesi, evlenecek olan kişilerin evlilik niyetlerini resmi olarak beyan ettikleri belgedir. Bu belge, çoğu ülkede evlilik başvurusu yapmadan önce doldurulması gereken bir formdur. Evlilik beyannamesi, evlenecek kişilerin kimlik bilgilerini, medeni hal durumlarını ve evlenmeye ilişkin diğer önemli bilgileri içerir.
 2. Evlenme Ehliyet Belgesi: Evlenme ehliyet belgesi, kişinin evlenmeye yasal olarak uygun olduğunu kanıtlayan resmi bir belgedir. Bu belge, kişinin bekar olduğunu veya önceki evliliğinin sona erdiğini gösterir. Evlenme ehliyet belgesi genellikle kişinin doğum tarihini, bekarlık durumunu ve diğer kimlik bilgilerini içerir. Bazı ülkelerde bu belgeye “bekarlık belgesi” veya “evlenme niyet beyannamesi” de denir.
 3. Uluslararası Doğum Kayıt Örneği ve Nüfus Kayıt Örneği: Uluslararası doğum kayıt örneği, kişinin doğumunu resmi olarak kanıtlayan belgedir. Bu belge, kişinin doğum tarihini, doğum yeri bilgilerini ve ebeveynlerin kimlik bilgilerini içerir. Nüfus kayıt örneği ise kişinin nüfus kaydını gösteren resmi bir belgedir. Bu belge, kişinin kimlik bilgilerini ve medeni hal durumunu içerir.
 4. Nüfus Cüzdanı ve Pasaport: Evlenme başvurusu yaparken, kişinin kimliğini doğrulamak için nüfus cüzdanı veya pasaport gibi resmi bir kimlik belgesi gereklidir. Bu belgeler, kişinin kimlik bilgilerini, fotoğrafını ve diğer tanımlayıcı bilgileri içerir.
 5. Fotoğraf: Evlenme başvurusu sırasında, evlenecek kişilerden genellikle resmi fotoğraflar istenir. Bu fotoğraflar, evlenecek kişilerin kimliklerini doğrulamak ve evlilik belgeleri için kullanılmak üzere istenir. Her ülkenin kendi fotoğraf standartları olabilir, bu yüzden başvuru yapmadan önce bu standartları kontrol etmek önemlidir.
 6. Sağlık Raporu: Bazı ülkeler, evlenecek kişilerden evlilik için sağlık raporu isteyebilir. Bu rapor genellikle belirli bulaşıcı hastalıkların varlığını kontrol eder ve evlilik için sağlıklı olup olmadığınızı belirlemeye yardımcı olur. Sağlık raporu, genellikle bir doktor veya sağlık kuruluşu tarafından düzenlenir ve resmi bir belge olarak kabul edilir.

Bu belgeler, evlilik başvurusu yaparken genellikle istenen standart belgelerdir, ancak her ülkenin kendi prosedürleri ve gereksinimleri olabilir. Evleneceğiniz ülkenin konsolosluğuna veya resmi web sitesine başvurarak tam ve güncel bilgi almanız önemlidir. Bunun dışında, yeni boşanmış olmak veya evlenmeden önceki soyadını kullanmak gibi özel durumlar için ek belgeler de gerekebilir. Bu durumlarda gerekli belgeler ve detayları ise şöyle:

Tabii, işte belirtilen belgelerin açıklamalı formatı:

 1. Şahitlerin Nüfus Cüzdanları: Evlilik gününde konsoloslukta hazır bulunacak iki nikah şahidinin nüfus cüzdanları da istenen belgeler arasındadır. Bu belgeler, evlilik işlemlerinin yasal ve resmi bir şekilde gerçekleştiğini doğrulamak için istenir. Şahitlerin nüfus cüzdanları, kimliklerini ve yasal konumlarını kanıtlar.
 2. Kadının Önceki Soyadını Kullanabilmesi İçin Dilekçe: Evlilik soyadı ile birlikte önceki soyadını da kullanmak isteyen kadının, bu isteğini belirten bir dilekçeyi hazırlaması gerekmektedir. Bu dilekçe, ilgili konsoloslukta düzenlenebilir. Bu belge, kadının evlenmeden önceki soyadını korumasını sağlar ve resmi bir talebi belgelemek için kullanılır.
 3. İddet Süresinin Kalktığına Dair Karar: Eşlerden biri daha önce evlenip boşanmış bir kadın ise ve boşanma tarihinden itibaren 300 gün geçmeden evlenecekse, iddet müddetinin kaldırıldığına dair mahkeme kararı da gereklidir. Bu karar, kadının önceki evliliğinin yasal süreçlerinin tamamlandığını ve yeni bir evliliğe hazır olduğunu belirtir.
 4. Önceki Evliliğin İptal Kararı: Evlenecek çiftlerden birinin önceki evliliği son bulmuşsa, bunu belgeleyen bir mahkeme kararı da gerekmektedir. Bu belge, önceki evliliğin resmi olarak sona erdiğini ve yeni bir evliliğe izin verildiğini kanıtlar.
 5. Vasi İzni: 18 yaşını doldurmadan evlenmek isteyenler için veli, vasi ya da ilgili hakimin izni gereklidir. Bu izin belgesi, evlilik için yasal yaş sınırının altındaki kişilerin yasal temsilcilerinin onayını gösterir.

Eğer başvuru, vekil tayin edilen bir kişi tarafından yapılacaksa, özel bir vekaletname hazırlanması gerektiğini unutmamalısınız. Evlenmek istediğiniz ülkedeki konsolosluk tarafından da düzenlenebilen bu belgeleri Türkiye’de tamamlayıp teslim etmeniz, evlilik işlemlerinin hızlanmasını sağlayacaktır.

Apostil İşlemleri Nedir?

Apostil, belgelerin gerçekliğinin Türk yetkili makamları tarafından tasdik edildiği ve yurt dışındaki ülkede geçerliliğini ifade eden bir şerhtir. Belgeleri Türkiye’de hazırlarken dikkat etmen gereken bir diğer nokta, belgelerin apostil şerhinin olmasıdır. Bu şerh, uluslararası geçerliliği sağlar ve belgelerin yurt dışında kullanılmasını kolaylaştırır.

Apostil Konsolosluktan Alınır mı?

Eğer kafanda “Apostil konsolosluktan alınır mı?” sorusu oluştuysa hemen yanıtlayayım: Hayır, apostil şerhini konsolosluktan alamazsın. Apostil işlemleri için Türkiye’de yetkili makamlar valilikler ve kaymakamlıklardır. Bu nedenle, apostil işlemi için belgelerinizi ilgili valilik veya kaymakamlık birimine başvurarak yaptırmanız gerekmektedir. Apostil işlemi tamamlandıktan sonra belgeleriniz uluslararası geçerliliğe sahip olacaktır.

Yabancı ya da Çifte Uyruklu Biri ile Yurt Dışında Evlenmek

Konsolosluklarda evlenemeyecek çiftlerin evlilik başvurusunu o ülkenin resmi makamlarına yapması gerekiyor. Bu durumda o ülkenin kendi yasaları ve evlilik kuralları çerçevesinde farklı prosedürler uygulanıyor. Kimler konsoloslukta evlenemez sorusunu da şöyle yanıtlayabiliriz:

 • Çifte vatandaş ya da yabancı uyruklu biriyle yurtdışında evlenmek isteyen Türk vatandaşları: Türk vatandaşı olan kişiler, yurtdışında bir yabancı veya çifte uyruklu kişiyle evlenmek istediklerinde, Türk konsolosluklarında değil, evlenmek istedikleri ülkenin resmi makamlarına başvurmalıdır. Bu durumda, evlenme işlemi o ülkenin yasaları ve prosedürleri doğrultusunda gerçekleştirilir.
 • Her ikisi de Türk vatandaşı olan ancak evlenmek istediği şehirde Türk Konsolosluğu bulunmayanlar: Türk vatandaşı olan ancak Türk Konsolosluğu bulunmayan bir şehirde evlenmek isteyen çiftler, o şehirdeki yerel makamlara başvurarak evlilik işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bu durumda, o şehrin evlilik yasaları ve prosedürleri geçerlidir.
 • Her ikisi de Türk vatandaşı olan ancak konsolosluk dışında bir yerde evlenmek isteyen çiftler: Türk vatandaşı olan çiftler, konsolosluk dışında bir yerde evlenmek istediklerinde, o ülkenin resmi makamlarına başvurarak evlilik işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bu durumda, evlenme işlemi o ülkenin yasaları ve prosedürleri çerçevesinde gerçekleşir.

Her durumda, çiftlerin evlilik işlemleri için ilgili ülkenin yasalarını ve gerekliliklerini dikkate almaları önemlidir. Bu şekilde, evlilik işlemleri sorunsuz bir şekilde tamamlanabilir ve evliliğin yasal olarak tanınması sağlanabilir. Uzak Mesafe İlişki akalemizi de inceleyebilirsin.

Yabancı Ülkelerde Evlilik Belgeleri ve Prosedür Nasıl?

Çiftlerin en çok evlenmeyi hayal ettikleri ülkelere göre evlilik prosedürleri ve istedikleri evraklar şu şekildedir:

Almanya’da Evlilik

Almanya’da bir Alman vatandaşı ile evlenmek gibi konsolosluğun yetki alanı dışında kalan hallerde ya da konsolosluk dışında farklı bir mekanda evlenmek istiyorsan, evleneceğin şehirdeki belediyeye müracaat etmelisin. Almanya’da evlilik için çiftlerden istenen belgeler şöyle:

 • Türk vatandaşı için Türkiye’deki nüfus müdürlüğünden alınmış evlenme ehliyet belgesi
 • Çifte vatandaşlar için Türkiye’den nüfus kaydı
 • Evlenilecek eşe ait bilgileri de içeren evlenme bildirimine katılım belgesi
 • Evlenecek kişi Türkiye doğumlu ise uluslararası doğum kayıt örneği
 • Evlenecek kişi Alman vatandaşı ise doğum kaydının tasdikli sureti
 • Tasdikli pasaport fotokopileri ve varsa vatandaşlık belgesi
 • İkamet veya yerleşim belgesi

Almanya’da nikah yapmak için çiftlerden ya da şahitlerden birinin Almanca bilmesinin şart olduğunu da ekleyelim. Aksi takdirde tercüman tutulması gerekiyor. Bu da çiftlere ek masraf olarak yansıyor. İleride internet erişimine ihtiyaç duyacaklarınız varsa, Almanya’da internet bağlantısı sağlamak için eSIM Almanya kullanmanızı öneririz.

İspanya’da Evlilik

İspanya’da evlilik beraberinde pek çok bürokratik ve zaman alıcı prosedür getiriyor. Eğer ikiniz de Türk vatandaşıysanız konsoloslukta evlenmenizi öneriyoruz. Eğer İspanyol makamları önünde evlilik yapacaksan, İspanya’nın her bölgesinde evlilik için farklı prosedürler uygulandığı için, evlenmek istediğin bölgenin nüfus müdürlüğü ile iletişim kurmanı öneriyoruz.

İspanya’da evlilik için genel olarak istenen belgeler şöyle:

 • Her türlü pasaport
 • Evlilik için bir engelin bulunmadığına ilişkin Türk makamlardan alınmış izin belgesi
 • Doğum belgesi

Eğer internet erişimine ihtiyaç duyacaklarınız varsa, İspanya’da internet bağlantısı sağlamak için eSIM İspanya kullanmanızı öneririz.

İtalya’da Evlilik

İtalya’da yerel makamlar önünde evlenmek için nikahın belediye sarayında ya belediyelere ait mülklerde ya da özel izne tabi düğün mekanlarında belediye başkanı veya yardımcısı tarafından kıyılıyor. Bu ülkede yapılacak resmi nikah töreni sonrasında evlilik sertifikası alabilirsin.

İtalya’da evlilik işlemleri için Türkiye’de kütüğünün bulunduğu nüfus müdürlüğünden evli olmadığını gösteren belgeyi alıp, valiliğe apostil yaptırman ve yeminli tercümana tercüme ettirmen gerekiyor. Tercüme ettirdiğin evrakı noterde onaylatmayı unutmamalısın. Eğer ikiniz de Türk vatandaşıysanız ve birçok çift gibi Roma’da evlenmek hayallerinizi süslüyorsa, direkt olarak Roma Türk Konsolosluğu’na başvurabilirsiniz.

Eğer bir İtalyan ile evleneceksen gerekli belgeler ise şöyle:

 • Evleneceğin kişinin İtalya’daki ikametgah belgesi
 • Her ikinizin doğum belgesi
 • Güncel fotoğraflarınız.

İtalya’da internet erişimine ihtiyaç duyacaklarınız varsa, İtalya’da internet bağlantısı sağlamak için eSIM İtalya kullanmanızı öneririz.

Uluslararası Sularda Evlilik: Kaptan Nikahı Nasıl Olur?

Denizde evlenmek isteyen romantik çiftlerin yanıtını en çok araştırdığı “Kaptanlar nikah kıyabilir mi?” sorusunu da cevaplamadan geçmeyelim. Öncelikle belirtelim: Türkiye’de kaptan nikahının resmi bir geçerliliği yok. Hatta Japonya, Filipinler gibi birkaç ülke dışında bu uygulamanın çoğu ülkede mümkün olmadığını da belirtelim.

Bu fikre en yakın alternatifinizse gemi turu sırasında, bir limana demirlemişken resmi nikah gerçekleştirmek olabilir. Böyle bir düğün için limanın bağlı bulunduğu bölgenin yasal prosedürünü karşılamanız gerekeceğini de bilmelisiniz.

Yabancı Yetkili Makam Önünde Evlenenler İçin Evlilik Tescili Başvurusu Nasıl Yapılır?

“Yurt dışında evlilik Türkiye’de geçerli mi?” gibi bir soru kafanı kurcalıyor olabilir. Bu durumda evlilik tescili başvurusu (yabancı yerel makamlar önünde evlilik sonrasında) da bilmen gereken konular arasında. Yurt dışında yapılan evliliğin Türkiye’de de geçerli olabilmesi için bu evliliğin Türk mevzuatlarına uygun olması şart.

Tabii Türk makamlarına bir aylık süre içerisinde bildirilerek tescil ettirilmesi gerekiyor. Türkiye’deki nüfus müdürlüklerine tescil ettirmek için, bulunduğun şehir ya da eyalet hangi konsolosluğun görev alanı içerisindeyse oraya giderek, evliliği beyan etmelisin. Bu başvuruyu, kişisel olarak giderek ya da posta ile yapabilirsin.

Yurt dışı evlilik tescil işlemi için gerekli belgeler şöyle:

 • Evliliğin tescilini isteyen ve eşlerden biri tarafından imzalanmış form dilekçe.
 • Evlilik belgesinin aslı ya da evlendirme müdürlüğünden onaylı örneği ile fotokopisi.
 • Evlenecek her iki kişinin nüfus cüzdanlarının aslı ve fotokopileri. Eğer bir yabancı ile evlilik söz konusu ise yabancı uyruklu olan kişinin doğum kağıdı.

Eğer internet erişimine ihtiyaç duyacaklarınız varsa, söz konusu ülkelerde internet bağlantısı sağlamak için eSIM Türkei diye kullanmanızı öneririz.